XZE 2

ลดต้นทุนต่อกิโลเมตร
- ดอกยางรูปแบบใหม่และหน้ายางที่กว้างขึ้น ช่วยให้ยางสึกเรียบ สม่ำเสมอ ยืดอายุการใช้งาน

 

โครงยางที่แข็งแรงสามารถหล่อดอกได้ดี
- โครงยางที่แข็งแรงขึ้นแบบใหม่ ช่วยให้ทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี
- ขอบยางที่แข็งแรงขึ้น ช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับขอบยาง

 

Size & Details Position Application
305/70 R 19.5 XZE2+ TL 147/145M MI all ทางหลวงใกล้+ไกล
275/80 R 22.5 XZE2+ TL 149/146L MI all ทางหลวงใกล้+ไกล
275/80R22.5 XZE2+ TL 149/146L MS MI all ทางหลวงใกล้+ไกล