MICHELIN X® MULTI™ D

การยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยม ช่วยเพิ่มความปลอดภัย
- เทคโนโลยีเส้นลวดเสริมแรง(Powercoil) และรูปแบบของดอกยางที่เหมาะสม ช่วยให้ยางมีความแข็งแรง ทนทานต่อความเสียหาย

 

ความสะดวกสบายสูงสุด
- ยางวิ่งเงียบ เนื่องจากดอกยางที่อัดแน่น ช่วยลดการคีบหิน และลดการขยับตัวของดอกยาง

 

Size & Details Position Application
295/60R22.5 X MULTI D TL 150/147L VG MI drive
235/75R17.5 X MULTI D TL 132/130M VG MI drive ทางตรงยาวไกล / ทางหลวงใกล้+ไกล / ถนนในเมือง / ทางตรงยาวไกล / ทางหลวงใกล้+ไกล / ถนนในเมือง
231405 drive ทางตรงยาวไกล / ทางหลวงใกล้+ไกล / ถนนในเมือง / ทางตรงยาวไกล / ทางหลวงใกล้+ไกล / ถนนในเมือง
265/70R19.5 X MULTI D TL 140/138M VG MI drive ทางตรงยาวไกล / ทางหลวงใกล้+ไกล / ถนนในเมือง / ทางตรงยาวไกล / ทางหลวงใกล้+ไกล / ถนนในเมือง
11 R 22.5 X MULTI D TL 148/145L VM MI drive ทางหลวงใกล้+ไกล / ทางตรงยาวไกล / ถนนในเมือง / ทางหลวงใกล้+ไกล / ทางตรงยาวไกล / ถนนในเมือง
11 R 22.5 X MULTI D TL 148/145L VMT MI drive ทางตรงยาวไกล / ทางหลวงใกล้+ไกล / ถนนในเมือง / ทางตรงยาวไกล / ทางหลวงใกล้+ไกล / ถนนในเมือง
215/75R17.5 X MULTI D TL 126/124M VG MI drive ทางตรงยาวไกล / ทางหลวงใกล้+ไกล / ถนนในเมือง / ทางตรงยาวไกล / ทางหลวงใกล้+ไกล / ถนนในเมือง
295/80R22.5 X MULTI D TL 152/149M VM MI drive ทางตรงยาวไกล / ทางหลวงใกล้+ไกล / ถนนในเมือง / ทางตรงยาวไกล / ทางหลวงใกล้+ไกล / ถนนในเมือง
245/70R17.5 X MULTI D TL 136/134M VG MI drive ทางหลวงใกล้+ไกล / ทางตรงยาวไกล / ถนนในเมือง / ทางหลวงใกล้+ไกล / ทางตรงยาวไกล / ถนนในเมือง
245/70R19.5 X MULTI D TL 136/134M VG MI drive ถนนในเมือง / ทางตรงยาวไกล / ทางหลวงใกล้+ไกล / ถนนในเมือง / ทางตรงยาวไกล / ทางหลวงใกล้+ไกล
275/80R22.5 X MULTI D TL 149/146L VM MI drive ทางหลวงใกล้+ไกล / ทางตรงยาวไกล / ถนนในเมือง / ทางหลวงใกล้+ไกล / ทางตรงยาวไกล / ถนนในเมือง
315/60R22.5 X MULTI D TL 152/148L VG MI drive ทางหลวงใกล้+ไกล / ทางตรงยาวไกล / ถนนในเมือง / ทางหลวงใกล้+ไกล / ทางตรงยาวไกล / ถนนในเมือง
225/75R17.5 X MULTI D TL 129/127M VG MI drive ทางตรงยาวไกล / ทางหลวงใกล้+ไกล / ถนนในเมือง / ทางตรงยาวไกล / ทางหลวงใกล้+ไกล / ถนนในเมือง
205/75R17.5 X MULTI D TL 124/122M VG MI drive ทางตรงยาวไกล / ทางหลวงใกล้+ไกล / ถนนในเมือง / ทางตรงยาวไกล / ทางหลวงใกล้+ไกล / ถนนในเมือง
285/70R19.5 X MULTI D TL 146/144L VG MI drive ทางตรงยาวไกล / ทางหลวงใกล้+ไกล / ถนนในเมือง / ทางตรงยาวไกล / ทางหลวงใกล้+ไกล / ถนนในเมือง
315/70R22.5 X MULTI D TL 154/150L VG MI drive ทางตรงยาวไกล / ทางหลวงใกล้+ไกล / ถนนในเมือง / ทางตรงยาวไกล / ทางหลวงใกล้+ไกล / ถนนในเมือง
12R22.5 X MULTI D TL 152/149L VM MI drive ทางตรงยาวไกล / ทางหลวงใกล้+ไกล / ถนนในเมือง / ทางตรงยาวไกล / ทางหลวงใกล้+ไกล / ถนนในเมือง