MICHELIN X® COACH™ ENERGY Z

ให้อายุการใช้งานยาวนานและประหยัดพลังงาน
- ร่องดอกยางเล็กๆบริเวณดอกยาง ช่วยลดการสึกไม่สม่ำเสมอและเพิ่มอายุการใช้งาน
- เพิ่มพื้นที่หน้าสัมผัสขึ้น 3% เมื่อเปรียบเทียบกับยางมิชลิน เอ็กซ์ แซด เอ 2 เอนเนอจีย์

 

เพิ่มความแข็งแรงทนทาน
- ชั้นปกป้องหน้ายางคลุมทั่วทั้งหน้ายาง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของโครงยาง

Size & Details Position Application
11R22.5 X COACH ENERGY Z TL 148/145M VQ MI all ทางตรงยาวไกล / ทางหลวงใกล้+ไกล
295/80R22.5 X COACH ENERGY Z TL 152/149M VQ MI all ทางหลวงใกล้+ไกล / ทางตรงยาวไกล