privacy Policy

มิชลินมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เอกสารฉบับนี้อธิบายถึงข้อปฏิบัติของมิชลินเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของมิชลินมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์และลักษณะเฉพาะของมิชลินเอง ถ้าเว็บไซต์ของมิชลินต้องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม คุณจะได้รับการแจ้งจากเว็บไซต์นั้นๆ
โดยทั่วไปคุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางมิชลินได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มิชลินอาจจะขอข้อมูลของคุณเพื่อจะสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่คุณต้องการได้ดียิ่งขึ้น เช่น การติดต่อสื่อสาร, การดำเนินงานตามคำขอ และอื่นๆ ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลในการติดต่อสื่อสาร (ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล และอื่นๆ) และข้อมูลเฉพาะอื่นๆ เช่น ชื่อ รหัสผ่าน ข้อมูลทางธนาคาร      

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

มิชลินจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประงค์ที่เฉพาะเจาะจง ชัดเจน และถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะไม่ใช้ข้อมูลในลักษณะที่ขัดต่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ เมื่อมิชลินมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จะทำการสอบถามถึงความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนที่จะใช้ข้อมูลเหล่านั้นตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
มิชลินจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มิขลินจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกนำไปประมวลมีความถูกต้องและได้รับการอัพเดตเมื่อจำเป็น

 

การเก็บข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของมิชลิน 

"การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชลินจะถูกจำกัดตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตัวอย่างเช่น มิชลินอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของมิชลิน ดำเนินหรือติดตามการทำธุรกรรมของคุณ อนุญาตให้คุณใช้ฟังก์ชั่นโต้ตอบในเว็บไซต์ และเพื่อการสื่อสารและพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ
มิชลินจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางด้านการตลาดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ" 

 

ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจำกัดเฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับเท่านั้น
มิชลินอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้จัดหาหรือผู้ให้บริการที่มิชลินอาจใช้ เพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ ผู้จัดหาและผู้ให้บริการจะมีสัญญาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับเท่านั้น มิชลินจะไม่ขาย ให้เช่า หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ ยกเว้นตามคำสั่งของศาลหรือกฎการบริหารจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือเพื่อปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของมิชลิน             

 

ระยะเวลาการเก็บรักษา

มิชลินจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ไม่เกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์หรือตามที่ถูกบังคับทางกฎหมาย

 

สิทธิในการเข้าถึง, การแก้ไข, การลบ และการคัดค้าน

คุณอาจขอมิชลินเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์แก้ไขหรือลบข้อมูลเหล่านี้ และมีสิทธิ์ยกเลิกการดำเนินการด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ในการคัดค้าน คุณก็สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆ
โปรดติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหากคุณต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้

 

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

มิชลินได้ใช้มาตรการในการปกป้องความเป็นส่วนตัว ความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยมีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะพนักงานและผู้ให้บริการที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนี้ และได้รับการฝึกอบรมให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการเก็บรักษาข้อมูลแล้ว
เว็บไซต์เชิงพาณิชย์ของมิชลินจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านธุรกรรม เพื่อให้เกิดกระบวนการชำระเงินที่ปลอดภัยตามกฎหมาย และมีมีประสิทธิภาพ มาตราการเหล่านี้อาจประกอบด้วยการเข้ารหัส SSL (เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นอ่านข้อมูลได้) ในระหว่างการรวบรวมหรือถ่ายโอนข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระเงินทางออนไลน์เท่านั้นและจะไม่ถูกเก็บบันทึกไว้
มิชลินยืนยันได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกดัดแปลง หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สาม

 

ชิ้นส่วนข้อมูลที่จัดเก็บไว้

เพื่อพัฒนาการบริการให้กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ มิชลินเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณโดยใช้ชิ้นส่วนข้อมูล (Cookies) ซึ่งเป็นไฟล์ที่เว็บเบราเซอร์ของคุณเก็บไว้เมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ชิ้นส่วนข้อมูล (Cookies) บางครั้งสามารถระบุตัวตนของคุณโดยตรง (ตัวอย่างเช่น อีเมล) หรือทางอ้อม (ตัวอย่างเช่น ชิ้นส่วนข้อมูลเฉพาะ, หมายเลขระบุเครื่องคอมพิวเตอร์, ตัวระบุอุปกรณ์) การเก็บข้อมูลอาจรวมถึงเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม รวมไปถึงวันที่และเวลา  และข้อมูลการติดตามอื่นๆ
คุณสามารถกำหนดค่าของเบราว์เซอร์ เพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเก็บชิ้นส่วนข้อมูล(Cookies) และสามารถเลือกการเก็บชิ้นส่วนข้อมูลได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดค่าเพื่อปิดการใช้งานการเก็บชิ้นส่วนข้อมูล(Cookies)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายการเก็บชิ้นส่วนข้อมูล(Cookies)

 

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

มิชลินเป็นกลุ่มบริษัทที่มีฐานข้อมูลอยู่ในประเทศต่างๆ ซึ่งอาจมีการถ่ายโอนข้อมูลภายในกลุ่มมิชลินหรือคู่ค้าภายนอกที่อยู่นอกประเทศของคุณ
เนื่องจากระดับการป้องกันข้อมูลทั่วโลกนั้นแตกต่างกัน ทางมิชลินจึงไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปที่กลุ่มมิชลิน หรือบุคคลที่สามซึ่งอยู่นอกเขตสหภาพยุโรป  ยกเว้นว่าบริษัทเหล่านี้จะให้การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่ทัดเทียมหรือเหมือนกับทางมิชลิน
สำหรับการถ่ายโอนข้อมุลภายในมิชลิน จะมีกฎระเบียบในการควบคุมการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากสหภาพยุโรป การถ่ายโอนข้อมูลนอกกลุ่มมิชลินจะอยู่ภายใต้สัญญา เพื่อรับประกันถึงระดับการป้องกันข้อมูลที่ทัดเทียมกับประเทศของคุณ

 

การโต้ตอบ

เว็บไซต์ของทางมิชลินจะมีฟังก์ชั่นการโต้ตอบ เช่น การแชท, การตั้งกระทู้ และอื่นๆ คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นการโต้ตอบแบบนี้ได้โดยการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน คุณจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงแบบฟอร์มนี้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล และอื่นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้จะถูกรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาฟังก์ชั่นการโต้ตอบและตอบสนองความต้องการของคุณ
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสำหรับบริการเหล่านี้อาจมีการเข้าถึงข้อมูลที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ขณะลงทะเบียนหรืออาจแก้ไขหรือลบข้อมูลที่ให้ไว้เมื่อใดก็ได้

 

บุคคลผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เว็บไซต์ของมิชลินไม่เหมาะกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากคุณเป็นผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โปรดขออนุญาตผู้ปกครองก่อนทำการส่งข้อมูลส่วนบุคคล          

 

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุลคลที่สาม

เว็บไซต์ของทางมิชลินอาจมีการลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งทางมิชลินไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์เหล่านี้ได้ จึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาต่างๆบนเว็บไซต์เหล่านั้นได้ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายการป้องกันข้อมูลต่างๆขอเว็บไซต์นั้น ก่อนที่จะให้ข้อมูลใดๆ 

เครื่องหมายการค้าและประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการของเรา

ยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การใช้เว็บไซต์นี้แสดงถึงความยินยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดต่างๆ กรุณาอย่าให้ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของคุณ