มิชลินมัลติไลฟ์

มิชลินมัลติไลฟ์ เป็นแนวคิดที่ครอบคลุม ตั้งแต่ความคิดและการออกแบบ รวมถึงทุกขั้นตอนในการผลิตและทดสอบ
ยางมิชลินมัลติไลฟ์และการบริการจากมิชลิน สามารถให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในทุกช่วงอายุของยาง ทั้งยางใหม่ ยางเซาะร่องดอกยาง และยางหล่อดอก 

การหล่อดอก

มิชลิน รีเทรดบนโครงยางมิชลิน คืนชีวิตใหม่ให้กับยางของคุณ ได้ประสิทธิภาพ 90% เมื่อเทียบกับยางใหม่แต่ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่ามาก การหล่อดอกยางของมิชลินรีเทรด คือความชำนาญพิเศษในด้านเทคนิคที่ทำให้โครงยางมิชลินกลับมาใช้งานใหม่ได้อีกครั้ง ราวกับเพิ่งออกมาจากโรงงานยางใหม่

การเซาะร่องดอกยาง

อายุการใช้งานยาวนาน ประหยัดยางเท่ากับ 1 เส้นในทุกๆ 4 เส้นที่ใช้ !!
การเซาะร่องดอกยางควรทำเมื่อดอกยางมีความลึกเหลือ 3-4 มิลลิเมตร และยางถูกถอดออกอย่างปกติ การเซาะร่องดอกทำให้ยางใช้งานได้นานได้อีก 25%

ลดการสิ้นเปลืองพลังงานและยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
การเซาะร่องดอกยางควรทำเมื่อยางอยู่ในช่วงที่มีแรงต้านการหมุนต่ำที่สุด เนื่องมาจากความตื้นและคงตัวของดอกยางที่มากขึ้น รวมถึงแรงต้านการหมุนที่ต่ำ ซึ่งคือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ลดการใช้วัตถุดิบเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยการเพิ่มเนื้อยางเข้าไป 5% ยางมิชลินที่เซาะร่องดอกยางแล้วจะใช้งานได้อีก 25% ซึ่งหมายถึงสามารถช่วยลดปริมาณการใช้วัตถุดิบลงถึง 16% เทียบกับการใช้ยางใหม่เพียงอย่างเดียว

ปลอดภัยด้วยการยึดเกาะถนนจากร่องดอกยางที่เซาะใหม่
การเซาะร่องดอกยางมุ่นเน้นฟื้นฟูการยึดเกาะถนนให้ดีขึ้น ด้วยร่องดอกยางจากการเซาะใหม่ที่ลึกถึง 4 มิลลิตเมตร เทียบกับความลึกเดิมของยางใหม่

 

Download our Multi-Life brochure